Publicador de continguts

Participació en la reunió de la Comissió de Coordinació de Comunitats Autònomes del Tribunal de Comptes i els OCEX

Barcelona, 20 de gener de 2021
imatge resum

La síndica Emma Balseiro va participar en la reunió de la Comissió de Coordinació de Comunitats Autònomes del Tribunal de Comptes i els òrgans de control extern (OCEX) que va tenir lloc ahir, 19 de gener, per videoconferència.

Els representants de les institucions de control de l’Estat van analitzar els respectius programes de fiscalització per a l’any 2021 i van coincidir a destacar la rellevància del control extern en temps de pandèmia per assegurar la integritat, l’eficàcia i l’eficiència en l’ús dels recursos públics que les administracions han destinat a contenir l’expansió del coronavirus.

La reunió, presidida pel conseller del Departament de Comunitats Autònomes del Tribunal de Comptes, Ángel Algarra, va comptar amb la participació de membres dels dotze OCEX: la presidenta de la Cambra de Comptes de Navarra, Asunción Olaechea; el síndic major de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, Joan Rosselló; el vicepresident de la Cambra de Comptes d’Aragó, Luis Rufas; la síndica de la Sindicatura de Comptes de Catalunya Emma Balseiro; la síndica de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana Marcela Miró; el conseller del Consell de Comptes de Castella i Lleó Miguel Ángel Jiménez; el conseller del Tribunal Basc de Comptes Públics Eusebio Melero; el síndic de la Sindicatura de Comptes del Principat d’Astúries Eduardo Rodríguez; els consellers auditors de l’Audiència de Comptes de les Illes Canàries Inmaculada Saavedra i Fernando Figuereo; la consellera de la Cambra de Comptes de la Comunitat de Madrid María Victoria Malavé; la consellera de la Cambra de Comptes d’Andalusia Sandra Garrido, i el conseller del Consell de Comptes de Galícia, Constantino Carreiras.

En la trobada es van analitzar també els treballs de fiscalització que s’estan duent a terme en col·laboració entre el Tribunal i alguns OCEX relatius a les ajudes atorgades en compliment de la Llei de dependència i a la comptabilitat analítica a les universitats públiques espanyoles.

Respecte als programes de fiscalització per a l’any que acaba de començar, els membres de les institucions de control van exposar els treballs previstos en l’àmbit de la fiscalització dels fons covid-19, que van des de la fiscalització de la contractació de serveis i subministraments i la fiscalització de les ajudes i transferències atorgades per pal·liar els efectes de la crisi econòmica fins a la fiscalització de les despeses del personal sanitari que ha lluitat en primera línia contra el virus.

La Comissió ha renovat el compromís de col·laboració dels seus membres per contribuir a la millora de la gestió dels fons que gestionen les administracions públiques.