Publicador de continguts

La Sindicatura participa en les XV Trobades Tècniques dels OCEX a Saragossa

Barcelona, 9 de juny de 2023
Imatge resum

Síndics, auditors i personal tècnic presenten diverses ponències i comunicacions sobre experiències i nous formats d’auditoria

Una delegació de la Sindicatura de Comptes de Catalunya formada per síndics i personal tècnic de l’organització ha participat en les XV Trobades Tècniques dels òrgans de control extern (OCEX) autonòmics, que han tingut lloc a Saragossa els dies 8 i 9 de juny.

Les jornades han registrat un considerable èxit de participació, amb unes 250 persones inscrites, eminentment professionals dels òrgans de control extern autonòmics, però també del Tribunal de Comptes, membres dels cossos d’intervenció local i experts del món acadèmic. 

La Sindicatura hi ha participat activament amb la presentació de nou ponències o comunicacions amb les quals s'han abordat alguns dels reptes a què ha de fer front l’auditoria pública, entre els quals destaquen els nous enfocaments orientats a l’avaluació de polítiques públiques, les eines tecnològiques d’interoperabilitat i d’anàlisi de dades o les noves exigències de l’Esquema Nacional de Seguretat. 

També hi ha hagut un espai reservat als professionals dels serveis jurídics i de la comunicació dels OCEX, que han celebrat reunions de treball amb l’objectiu de compartir experiències i de posar en comú les necessitats i els requeriments d’aquestes àrees.

La sessió plenària inaugural, celebrada ahir, va comptar amb la intervenció de la síndica Anna Tarrach, qui va explicar les actuacions de captació de talent derivades del Pla estratègic de la Sindicatura, amb la incorporació de quatre analistes dades que s’incorporaran a la plantilla de la institució per un temps determinat.

La síndica Maria Àngels Cabasés, juntament amb una auditora del Departament C, va fer ahir una presentació sobre “El repte de la fiscalització operativa amb enfocament d’avaluació”, centrat en les experiències de fiscalització en l’àmbit sanitari.

Per la seva banda, el síndic major, Miquel Salazar, ha intervingut avui en una taula sobre les relacions dels OCEX amb els seus grups d’interès, en concret amb els ciutadans, amb el Parlament, amb els ens fiscalitzats i amb el món universitari.

Durant els dos dies de les jornades, membres del personal d’auditoria i dels serveis informàtics de la Sindicatura han fet diverses presentacions relacionades amb la fiscalització de les comptabilitats electorals, de les universitats, dels plans antifrau vinculats al fons NGEU, el control de qualitat dels informes de fiscalització o els reptes de la ciberseguretat, entre altres temes.

En el marc d’aquestes XV Trobades s’ha lliurat també el Premi de la revista Auditoría Pública, que editen els OCEX, atorgat a Mirta García, lletrada de la Sindicatura de Comptes del Principat d’Astúries.

Les Trobades Tècniques, que enguany han estat organitzades per la Cambra de Comptes d’Aragó en col·laboració amb l’Associació dels Òrgans de Control Extern (ASOCEX), són un espai d’intercanvi d’experiències i de coneixement per als membres i professionals de les tretze institucions fiscalitzadores d’àmbit autonòmic. 

La Sindicatura va organitzar-ne la dotzena edició el setembre del 2017, al Recinte Modernista de Sant Pau.

XV Encuentros Técnicos de los OCEX