Publicador de continguts

La Sindicatura participa en una jornada sobre el control dels plans de mesures antifrau vinculats als Fons Next Generation

Barcelona, 31 de maig de 2024
L'auditora Inés Rubio, durant la seva presentació a la seu del Col·legi de Censors.

La Sindicatura de Comptes ha participat en la jornada “Nous reptes dels plans de mesures antifrau: supervisió, justificació i verificació de la seva implementació”, organitzada pel Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya i l’Associació Catalana de Compliance-COMPCAT, que va tenir lloc ahir a la seu del Col·legi de Censors.

Inés Rubio, supervisora del Departament Sectorial G, que dirigeix el síndic major, Miquel Salazar, va fer una presentació sobre l’experiència de la Sindicatura de Comptes en el control i supervisió dels plans de mesures antifrau adoptats per les entitats del sector públic de Catalunya.

La Sindicatura ha emès tres informes de fiscalització centrats en l’anàlisi del compliment de la normativa aplicable als plans de mesures antifrau en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat, de les universitats públiques de Catalunya i de les corporacions locals.

Rubio va presentar les principals conclusions derivades dels treballs de fiscalització de la Sindicatura, que tenien per objecte verificar si les entitats que han participat en l’execució d’aquests fons disposaven dels plans de mesures antifrau previstos en la normativa aplicable i revisar els sistemes i procediments adoptats per les entitats per aprovar, implantar i fer el seguiment dels plans antifrau.

La jornada va comptar amb la intervenció de representants d’institucions implicades en la supervisió i verificació dels plans de mesures antifrau vinculats als Fons Next Generation de la Unió Europea. Hi van participar com a ponents representants de la Generalitat de Catalunya, de l’Ajuntament de Barcelona, de l'Oficina Antifrau, del Tribunal de Comptes i de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat, entre altres.