Publicador de continguts

La Sindicatura publica l’informe sobre l’Agència Catalana de l’Aigua, cànon de l’aigua i altres tributs

Barcelona, 20 d’octubre de 2022
Imatge resum

La Sindicatura de Comptes ha publicat i tramès al Parlament l’informe 15/2022, relatiu a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), cànon de l’aigua i altres tributs, exercici 2019.

El treball té per objecte analitzar l’evolució dels ingressos de dret públic de l’ACA en el període 2014-2019 i la seva incidència en els resultats, l’endeutament i les inversions de l’entitat.

L’ACA és l’Administració hidràulica de la Generalitat. Creada l’any 2000, és l’empresa pública que s’encarrega de la planificació i la gestió en matèria d’aigües a Catalunya.

La fiscalització sobre l’ACA l’ha portat a terme el Departament Sectorial B, sota la direcció del síndic Josep Viñas.