Publicador de continguts

La Sindicatura signa amb el Departament d’Economia i Hisenda un conveni que facilita l'accés a les bases de dades de contractació pública de la Generalitat

Barcelona, 21 de març de 2023
Imatge de resum

La consellera d’Economia i Hisenda, Natàlia Mas, i el síndic major, Miquel Salazar, rubriquen l’acord a la seu del Departament

La Sindicatura de Comptes ha signat amb el Departament d’Economia i Hisenda un conveni en virtut del qual tindrà accés directe a les bases de dades de la Plataforma de serveis de contractació pública i del Registre públic de contractes de la Generalitat, eines que recullen la informació sobre l’activitat contractual dels ens del sector públic de la Generalitat.

La consellera d’Economia i Hisenda, Natàlia Mas, i el síndic major, Miquel Salazar, han signat l’acord a la seu del Departament. Salazar hi ha assistit acompanyat de la síndica Llum Rodríguez.

El conveni dona compliment al que estableix la Llei de contractes del sector públic, que obliga els òrgans de contractació a trametre a la Sindicatura de Comptes una còpia certificada dels documents de formalització dels contractes, acompanyada d’un extracte de l’expedient dels quals derivin, per als contractes d’una determinada quantia, i una relació de tots els contractes menors que subscriguin.

A fi de complir amb aquest precepte legal, la Sindicatura ha subscrit diferents convenis amb el Departament d’Economia des de l’any 2010, l’últim dels quals es va signar el 13 d’abril del 2021 per habilitar la tramesa de la informació contractual a través del Registre públic de contractes de la Generalitat.

El conveni signat avui substitueix el de l’any 2021 i permet l’accés directe a les bases de dades de les plataformes de contractació de la Generalitat mitjançant l’eina Click & Decide, que facilitarà la funció de consulta, tant dels contractes com de la informació annexa, a les persones usuàries autoritzades per exercir les tasques de fiscalització.

Segons el conveni, l’accés a les bases de dades de les plataformes de contractació pública permetrà a la Sindicatura “fer un tractament massiu més correcte de la informació continguda, amb la finalitat de contribuir a dur a terme en millors condicions la seva funció de fiscalització”.