Publicador de continguts

Tornada a la feina presencial combinada amb teletreball

Barcelona, 20 de setembre de 2021
imatge resum

Un cop superat el pic de la pandèmia i quan l'evolució dels indicadors sanitaris experimenta una millora sostinguda, els treballadors de la Sindicatura de Comptes han tornat a les instal·lacions de Via Laietana, 60, amb un fórmula híbrida que permet combinar feina presencial amb teletreball.

La reincorporació del personal de la Sindicatura a partir del 13 de setembre preveu la prestació dels serveis en règim de teletreball fins a un màxim del 40% de la jornada en còmput setmanal, d'acord amb el que estableix la Instrucció sobre mesures de prevenció i seguretat i organitzatives per a la reincorporació del personal de forma presencial, aprovada pel Ple de la Sindicatura el 15 de juny passat.

Aquesta instrucció està en línia amb la regulació sobre el teletreball aprovada pel Govern de la Generalitat mitjançant el Decret 77/2020, del 4 d'agost, que regula la prestació de serveis en la modalitat de teletreball per al personal de la Generalitat.

D'aquesta manera, els treballadors que estiguin ocupant llocs de treball susceptibles de ser prestats en la règim de teletreball poden treballar en remot un màxim de dos dies a la setmana i fer tres dies de feina presencial a la seu de la Sindicatura.

El 22 de setembre del 2020 el Ple va aprovar la Instrucció sobre el procediment per autoritzar la prestació de serveis en la modalitat de teletreball al personal de la Sindicatura, instrucció que regula els llocs de treball que poden acollir-se al règim de teletreball i també els drets i deures dels funcionaris autoritzats a teletreballar i estableix també un Pla personal de treball que haurà de signar el treballador i el seu superior jeràrquic, qui supervisarà el desenvolupament de la feina a distància.

Per garantir la reincorporació progressiva del personal de forma segura, la Sindicatura ha adoptat les mesures organitzatives necessàries per complir els requisits de distància entre taules i els protocols de neteja i desinfecció de l'edifici. També s'estan adoptant les solucions tècniques necessàries per poder fer reunions en format híbrid presencial i a distància en les diferents sales de reunions disponibles a la seu de la institució.