Publicador de continguts

Publicat l’informe sobre el Compte general de la Generalitat de l’exercici 2021

Barcelona, 25 d’octubre de 2023
Façana del Palau de la Generalitat, a la plaça Sant Jaume.

La Sindicatura de Comptes ha publicat i tramès al Parlament l’informe 18/2023, sobre el Compte general de la Generalitat de Catalunya, corresponent a l’exercici 2021.

El treball té per objecte emetre una opinió sobre l'adequació de la informació econòmica i financera presentada per la Intervenció General de la Generalitat, i sobre el compliment de la legislació aplicable en els àmbits fiscalitzats.

El Compte general de la Generalitat de l’exercici 2021 està format pels comptes d’un total de 205 entitats participades totalment o majoritària per l’Administració catalana. En el pressupost consolidat del 2021 s’han liquidat drets (ingressos) per 55.380,08 M€ i s’han reconegut obligacions (despeses) per 52.517,91 M€, amb un resultat de 2.862,17 M€.

L’informe sobre el Compte general l’ha elaborat el Departament Sectorial G, dirigit pel síndic major, Miquel Salazar.