Publicador de continguts

Publicat l’informe sobre els ajuts extraordinaris directes a la solvència empresarial en resposta a la covid-19

Barcelona, 9 d’abril de 2024
Virus del covid-19.

La Sindicatura de Comptes ha publicat i tramès al Parlament l’informe 2/2024, relatiu als ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la covid-19.

Aquest treball forma part dels informes que duu a terme la Sindicatura per fiscalitzar l’ús i la regularitat dels ajuts atorgats per la Generalitat de Catalunya i destinats a pal·liar els efectes de la crisi econòmica i social provocada per la pandèmia de la covid, finançats en gran part amb fons europeus.  

L’objecte d’aquest informe és la fiscalització d’una línia d’ajuts extraordinaris directes de suport a la solvència empresarial, dotada amb 993,28 M€, que l’Administració de la Generalitat va concedir l’exercici 2021 a empreses, comerços i autònoms afectats per la crisi derivada de la covid.

La fiscalització ha estat elaborada pel Departament Sectorial G, que dirigeix el síndic major, Miquel Salazar.