Publicador de continguts

Publicat l’informe sobre els plans antifrau aprovats pels ens locals que han rebut Fons Next Generation

Barcelona, 5 de juliol de 2023
Logo Fons Next Generation Catalunya

La Sindicatura analitza el compliment de les mesures previstes per la normativa per garantir la prevenció, la detecció i la correcció del frau

La Sindicatura de Comptes ha publicat i tramès al Parlament l’informe 9/2023, relatiu als plans antifrau aprovats per les entitats locals que participen en l’execució de les mesures del Pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR).

Es tracta d’una fiscalització de compliment adreçada a verificar si les entitats locals que participen en l’execució dels Fons Next Generation de la Unió Europea disposen dels plans antifrau previstos en l’Ordre HFP/1030/2021, del 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del PRTR.

La mostra ha inclòs 37 entitats, que havien rebut 262,40 M€, el 80,2% del total dels fons destinats als ens locals de Catalunya per disminuir l’impacte de la crisi de la covid.  

L’informe ha anat a càrrec del Departament Sectorial F, dirigit pel síndic Ferran Roquer.