Publicador de continguts

Reunió dels departaments responsables del sector públic local amb representants de la Secretaria General de Governs Locals i de Política Financera

Barcelona, 16 de març de 2023
Imatge de resum

Els síndics titulars dels departaments encarregats de fiscalitzar el sector públic local, Manel Rodríguez i Ferran Roquer, han mantingut avui una reunió de treball a la seu de la Sindicatura amb responsables de la Secretaria de Governs Locals i de Política Financera del Govern de la Generalitat.

A la trobada hi han assistit el secretari de Governs Locals i Relacions amb l’Aran, David Rodríguez; el director general de Política Financera, Assegurances i Tresor, Josep Maria Sànchez; el director general d’Administració Local, Bernat Valls; el subdirector general de Cooperació Local, Jordi Castells; el subdirector general d’Assistència Jurídica i d’Innovació a l’Administració Local, Xavier Salvadó; la subdirectora general de Supervisió i Tutela Financera, Divina Alsinet; el responsable de l’Àrea de Corporacions Locals, Ramon Auset i la responsable d’Anàlisi d’Hisendes Locals, Montse Pérez.

Per part de la Sindicatura, han participat en la trobada, a més dels síndics corresponents, els auditors supervisors dels departaments sectorials E i F.

En la reunió, celebrada a la sala del Ple de la Sindicatura, s’han abordat temes de coordinació relatius a les obligacions que tenen els ens locals envers la Sindicatura i a la tasca de tutela que exerceix l’Administració de la Generalitat, amb la finalitat de facilitar la gestió de les corporacions locals en aquestes tasques.

Entre les qüestions que s’han posat sobre la taula, destaca la necessitat de reforçar la tasca d’assistència als municipis en matèria de gestió economicofinancera, i també l’adequada cobertura de les places de Secretaria, Intervenció i Tresoreria en els municipis amb menys de 5.000 habitants.

Aquest any la Sindicatura té programades dues fiscalitzacions relacionades amb aquesta matèria. En concret, farà un informe sobre la prestació del servei d’assistència, cooperació jurídica, econòmica i tècnica per la Diputació de Lleida als municipis de la seva demarcació, i un altre sobre la situació de la plaça de secretaria-intervenció i la cobertura de la seva funció en municipis amb menys de 1.000 habitants.