Publicador de continguts

Sessió formativa de l’Autoritat Catalana de la Competència sobre la col·lusió en la contractació pública

Barcelona, 10 de maig de 2023
Imatge de resum

L’Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) ha ofert avui una sessió formativa al personal de la Sindicatura de Comptes sobre la política de competència en la contractació pública i la detecció de pràctiques col·lusòries que vagin en detriment de la competència i del lliure mercat.

La formació ha anat a càrrec de Susanna Grau, directora general de l’ACCO, i de Joaquim Beltran, tècnic de l’organisme que vetlla pel respecte a la competència en el mercat català.

El programa de la formació està orientat a detectar les pràctiques anticompetitives en els processos de licitació pública, a conèixer els elements indiciaris de la col·lusió i els protocols d’actuació en cas de detectar-ne, i també les eines de recerca intel·ligent en aquest àmbit. L’ACCO ha explicat els elements necessaris per a dissenyar uns plecs de contractació pro-competitius en la fase de preparació i licitació d’un contracte públic, a fi d’afavorir una política proactiva en benefici de la competència.

La col·lusió en la contractació pública fa referència als acords il·legals entre operadors econòmics (licitadors/contractistes) destinats a falsejar la competència en els procediments d’adjudicació. En la pràctica la col·lusió restringeix l’accés de les empreses al mercat de la contractació i limita les possibilitats d’elecció dels compradors públics, en detriment de l’eficiència de la despesa pública.