Compte general de la Generalitat de Catalunya, exercici 2013

Com a informació annexa a l'informe 22/2015, Compte general de la Generalitat de Catalunya, exercici 2013, la Sindicatura de Comptes ofereix aquí una manera fàcil d'accedir al Compte general elaborat per la Intervenció General de la Generalitat, les dades del qual han servit per al treball de fiscalització de la Sindicatura.
 
Compte general de la Generalitat de Catalunya - Exercici 2013
 
La consulta de dades es pot fer utilitzant qualsevol d'aquests navegadors, amb l'opció de script activada (opció per defecte):

  • Google Chrome

  • Internet Explorer

  • Mozilla Firefox

  • Microsoft Edge

Així mateix, cal disposar d'un lector de PDF, com ara l'Acrobat Reader (en general, tots els ordinadors ja el tenen instal·lat). I per accedir a certes informacions de detall, cal tenir també el Microsoft Excel.