Publicador de continguts

El síndic Manel Rodríguez assisteix a la Comissió de coordinació en l’àmbit local del Tribunal de Comptes i els OCEX

Palma de Mallorca, 9 de maig de 2024
Assistents a la Comissió de coordinació en l'àmbit local del Tribunal de Comptes i dels OCEX.

El síndic responsable d’un dels dos departaments encarregats del sector públic local a la Sindicatura de Comptes, Manel Rodríguez, ha assistit a la Comissió de coordinació en l’àmbit local del Tribunal de Comptes i els òrgans de control extern (OCEX) autonòmics, que ha tingut lloc a la seu del Parlament balear, a Palma de Mallorca, els dies 8 i 9 de maig.

A la trobada hi ha participat el conseller responsable del Departament d’Entitats Locals del Tribunal de Comptes, Miguel Ángel Torres Morato, i membres i consellers representats dels tretze OCEX de l’Estat.

Els responsables del control extern de les entitats del sector públic local han compartit els respectius programes de fiscalització per a l’exercici en curs. En el cas de Catalunya, el síndic Rodríguez ha presentat els treballs que figuren en el Programa anual d’activitats de la Sindicatura a càrrec dels departaments sectorials E i F.

Alguns dels treballs més rellevants de l'àmbit local són la fiscalització dels controls de ciberseguretat dels municipis de Mataró, Badalona i Santa Coloma de Gramenet; la revisió del procés de consolidació dels comptes de l'Àrea Metropolitana de Barcelona; la revisió de la prestació del servei d'assistència als municipis per la Diputació de Barcelona; la fisalització de la contractació administrativa de l'Ajuntament de Terrassa; la revisió de l'inventari de béns i drets dels ens locals i la fiscalització de les mesures adoptades en matèria d'estalvi i eficiència energètica. La Sindicatura ha programat també treballs d'auditoria operativa en l'àmbit local, com ara la fiscalització de la gestió de les escoles bressol en municipis d'entre 50.000 i 100.000 habitants i la gestió del servei d'atenció domiciliària als ens locals.

Pel que fa a la Plataforma de retiment de comptes de les corporacions locals, gestionada pel Tribunal de Comptes i els OCEX -a excepció del País Basc i Navarra-, durant la reunió s’ha acordat que s’hi publiqui també la informació relativa als contractes i convenis formalitzats per les entitats locals i la informació relativa a l’exercici del control intern que trameten els òrgans interventors en compliment de la normativa.

Aquesta informació es posarà a disposició pública properament en l’esmentada plataforma, a la qual s’accedeix mitjançant el portal www.rendiciondecuentas.es. 

La reunió forma part de les relacions que mantenen el Tribunal de Comptes i els OCEX amb l’objectiu de compartir la seva activitat i intercanviar experiències i coneixement per a la millora de la fiscalització dels recursos públics.