Publicador de continguts

La Sindicatura publica l’informe sobre les subvencions de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

Barcelona, 22 de novembre de 2023
Imatge de cooperació.

La Sindicatura de Comptes ha publicat i tramès al Parlament l’informe 21/2023, sobre l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD), subvencions, exercici 2021.

El treball té per objecte revisar el procediment d’atorgament de subvencions de l’ACCD, que en l’exercici 2021 va reconèixer obligacions per aquest concepte per 23,40 M€.

L’informe sobre l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament l’ha elaborat el Departament Sectorial G, dirigit pel síndic major, Miquel Salazar.